Különféle gázolajok tulajdonságainak összehasonlítása

 

 

mol

A minta gázkromatogramja

MOL alapgázolaj

Értékelés:

            A vizsgált tétel a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az MSZ EN 590 előírásainak.

molevo

 

A minta gázkromatogramja

MOL EVO DIESEL PLUS

Értékelés:

            A vizsgált tétel a desztillációs próba (összetétel) és a cetánindex tekintetében nem felel meg az MSZ EN 590 előírásainak.

 

omv

A minta gázkromatogramja

ÖMV alapgázolaj

Értékelés:

            A vizsgált tétel a cetánindex tekintetében nem felel meg az MSZ EN 590 előírásainak.

 

omvmax

A minta gázkromatogramja

ÖMV MaxxMotion

 

Minta: 4 x kb. 1 dm3 gázolaj zárt bádog edényekben (MOL/ÖMV alap-gázolaj, valamint MOL, EVO DIESEL PLUS / ÖMV MaxxMotion Diesel)

Vizsgálatok:

            A vizsgálatokat a termékszabványban előírt, vagy azokkal egyenértékű módszerekkel végeztük. A kopáscsökkentő hatás vizsgálatára Reichert gépet használtunk a gép karjának külső furatára akasztott 23,2 g súllyal, és a gépet 260 m-t futtattuk. A kapott kopási értékeket standardok alapján átszámítottuk a rezgőgolyós módszerrel kapható értékre. A kondenzált aromás szénhidrogén (PAH) -tartalmat és a zsírsav-metilészter (FAME) -tartalmat vékonyréteg-kromatográfiásan mértük (Merck szilikagél HF254 réteg; PAH-okra n-hexán, FAME-re n-heptán-dietiléter-ecetsav (85:15:1) eluens; ammónium-molibdenát – perklórsav reagens, hívás: 140 °C-on 5 percig. A kiértékelést CpAtlas programmal, zöld színcsatornában végeztük.) A gázkromatográfiás vizsgálatokat  30 m-es SPB Octyl wide-bore kolonnán, on column injektálással, FID detektorral, H2 vivőgázzal, 45 – 250 °C közti programozott fűtéssel végeztük.

 

Értékelés:

            A vizsgált tétel a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az MSZ EN 590 előírásainak.

 

Összefoglalás:

            Mindkét gyártó esetében tapasztalható, hogy az ún. prémium minőségű üzemanyagok kisebb sűrűségűek, és több könnyű komponenst tartalmaznak, mint az ún. alapminőségű üzemanyagok. A könnyű komponensekből a MOL Evo Diesel Plus olyan sokat tartalmaz, hogy a desztillációs próba követelményeit nem is teljesíti az anyag, és viszkozitása az alsó határértéket nem sokkal haladja meg. Az ún. prémium minőségű üzemanyagok nem tartalmaztak kimutatható koncentrációban zsírsav-metilésztert (FAME). Mivel a FAME fűtőértéke kisebb, mint a szénhidrogéneké, a prémium minőségű hajtóanyagok fűtőértéke néhány százalékkal nagyobb az alapgázolajokénál, azonban a térfogatban mért fogyasztásban ez aligha vehető észre a kisebb sűrűség miatt. A FAME javítja az olaj kenőképességét, de vizsgálatunkban mindegyik olaj jól szerepelt ezen a teszten, és a FAME-tartalom hiánya nem mutatkozott meg. Érdekesség, hogy a MOL Evo Diesel Plus üzemanyag cetánindexe nem teljesíti a szabványkövetelményt. Ez nem feltétlenül jelent üzemeltetési problémát, mert a cetánszám (amit motorral lehet mérni) javítható adalékanyagokkal, amit a cetánindex-vizsgálat nem érzékel.

            A gázolajok összetételéről:

            A gázolajokat jó öngyulladási hajlamú összetevőkkel gyártják, mert felhasználásuk Diesel-motorokban történik, amelyek működési módja, hogy a munkahenger levegőt szív be, amit a következő ütemben a dugattyú adiabatikusan összeprésel, amitől a levegő felmelegszik, és ebbe a meleg levegőbe porlasztódik be az üzemanyag. A beporlasztott üzemanyag öngyulladás következtében ég el. A különféle szénhidrogén-izomerek közül az el nem ágazó láncú, ún. normál-szénhidrogéneknek van a legjobb gyulladási hajlamuk. Természetesen vannak a gázolajokban elágazó láncú, ún. izo-szénhidrogének is, de a fő összetevők a normál-szénhidrogének. A gázolajok gázkromatogramja ezért jellegzetesen sündisznó alakú. (Gázkromatográfiával a vizsgált anyag összetevőire bontható. A készülékből a beadott minta komponensei egymás után, sorban jönnek ki, amit a detektor észlel, és a komponens mennyiségével arányos jelet ad.) A közölt gázkromatogramokon csak a normál szénhidrogéneket jelöltem, illetőleg – ahol volt – a növényolaj-metilésztereket is (FAME). A két normál-szénhidrogén csúcs közötti csúcsok az izoparaffinek jelei.

A laboratórium a vizsgálatok megkezdése előtt meggyőződött a vizsgálóeszközök hitelesítettségéről, ill. kalibráltságá­ról. Laboratóriumunk felelősségvállalása nem helyettesíti a megbízó felelősségét, felelősségvállalásunk kizárólag vizsgálati eredményeinkre és az azokból általunk levont következtetésekre vonatkozik.

 

Hírlevél feliratkozás