Különféle gázolajok tulajdonságainak összehasonlítása - Spuri Adalék
×
Kosaram
Kosárban lévő termékek
A kosár üres.
Töltse meg kosarát
Vásárlásbdfg
Ft
A szállítás és az adók újra kiszámításra kerülhetnek a pénztárnál.
Ft
Tovább vásárolok
Megosztás

Különféle Magyarországon kapható gázoljokat vizsgáltunk laboratóriumban.

A minta gázkromatogramja

MOL alapgázolaj

Értékelés:

A vizsgált tétel a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az MSZ EN 590 előírásainak.

molevo

 

A minta gázkromatogramja

MOL EVO DIESEL PLUS

Értékelés:

A vizsgált tétel a desztillációs próba (összetétel) és a cetánindex tekintetében nem felel meg az MSZ EN 590 előírásainak.

 

omv

A minta gázkromatogramja

ÖMV alapgázolaj

Értékelés:

A vizsgált tétel a cetánindex tekintetében nem felel meg az MSZ EN 590 előírásainak.

 

omvmax

A minta gázkromatogramja

ÖMV MaxxMotion

Minta: 4 x kb. 1 dm3 gázolaj zárt bádog edényekben (MOL/ÖMV alap-gázolaj, valamint MOL, EVO DIESEL PLUS / ÖMV MaxxMotion Diesel)

Vizsgálatok:

A vizsgálatokat a termékszabványban előírt, vagy azokkal egyenértékű módszerekkel végeztük. A kopáscsökkentő hatás vizsgálatára Reichert gépet használtunk a gép karjának külső furatára akasztott 23,2 g súllyal, és a gépet 260 m-t futtattuk. A kapott kopási értékeket standardok alapján átszámítottuk a rezgőgolyós módszerrel kapható értékre. A kondenzált aromás szénhidrogén (PAH) -tartalmat és a zsírsav-metilészter (FAME) -tartalmat vékonyréteg-kromatográfiásan mértük (Merck szilikagél HF254 réteg; PAH-okra n-hexán, FAME-re n-heptán-dietiléter-ecetsav (85:15:1) eluens; ammónium-molibdenát – perklórsav reagens, hívás: 140 °C-on 5 percig. A kiértékelést CpAtlas programmal, zöld színcsatornában végeztük.) A gázkromatográfiás vizsgálatokat  30 m-es SPB Octyl wide-bore kolonnán, on column injektálással, FID detektorral, H2 vivőgázzal, 45 – 250 °C közti programozott fűtéssel végeztük.

Értékelés:

A vizsgált tétel a vizsgált paraméterek tekintetében megfelel az MSZ EN 590 előírásainak.

 

Összefoglalás

Mindkét gyártó esetében tapasztalható, hogy az ún. prémium minőségű üzemanyagok kisebb sűrűségűek, és több könnyű komponenst tartalmaznak, mint az ún. alapminőségű üzemanyagok. A könnyű komponensekből a MOL Evo Diesel Plus olyan sokat tartalmaz, hogy a desztillációs próba követelményeit nem is teljesíti az anyag, és viszkozitása az alsó határértéket nem sokkal haladja meg. Az ún. prémium minőségű üzemanyagok nem tartalmaztak kimutatható koncentrációban zsírsav-metilésztert (FAME). Mivel a FAME fűtőértéke kisebb, mint a szénhidrogéneké, a prémium minőségű hajtóanyagok fűtőértéke néhány százalékkal nagyobb az alapgázolajokénál, azonban a térfogatban mért fogyasztásban ez aligha vehető észre a kisebb sűrűség miatt. A FAME javítja az olaj kenőképességét, de vizsgálatunkban mindegyik olaj jól szerepelt ezen a teszten, és a FAME-tartalom hiánya nem mutatkozott meg. Érdekesség, hogy a MOL Evo Diesel Plus üzemanyag cetánindexe nem teljesíti a szabványkövetelményt. Ez nem feltétlenül jelent üzemeltetési problémát, mert a cetánszám (amit motorral lehet mérni) javítható adalékanyagokkal, amit a cetánindex-vizsgálat nem érzékel.

 A gázolajok összetételéről

 A gázolajokat jó öngyulladási hajlamú összetevőkkel gyártják, mert felhasználásuk Diesel-motorokban történik, amelyek működési módja, hogy a munkahenger levegőt szív be, amit a következő ütemben a dugattyú adiabatikusan összeprésel, amitől a levegő felmelegszik, és ebbe a meleg levegőbe porlasztódik be az üzemanyag. A beporlasztott üzemanyag öngyulladás következtében ég el. A különféle szénhidrogén-izomerek közül az el nem ágazó láncú, ún. normál-szénhidrogéneknek van a legjobb gyulladási hajlamuk. Természetesen vannak a gázolajokban elágazó láncú, ún. izo-szénhidrogének is, de a fő összetevők a normál-szénhidrogének. A gázolajok gázkromatogramja ezért jellegzetesen sündisznó alakú. (Gázkromatográfiával a vizsgált anyag összetevőire bontható. A készülékből a beadott minta komponensei egymás után, sorban jönnek ki, amit a detektor észlel, és a komponens mennyiségével arányos jelet ad.) A közölt gázkromatogramokon csak a normál szénhidrogéneket jelöltem, illetőleg – ahol volt – a növényolaj-metilésztereket is (FAME). A két normál-szénhidrogén csúcs közötti csúcsok az izoparaffinek jelei.

A laboratórium a vizsgálatok megkezdése előtt meggyőződött a vizsgálóeszközök hitelesítettségéről, ill. kalibráltságá­ról. Laboratóriumunk felelősségvállalása nem helyettesíti a megbízó felelősségét, felelősségvállalásunk kizárólag vizsgálati eredményeinkre és az azokból általunk levont következtetésekre vonatkozik.

 


Megosztás